Styrelsemötesprotokoll, 2022-05-04

Datum och tid: 2022-05-04 19:00 -20:30Plats: Midsommargården rum nr 1§1Mötets öppnande:Ordförande Gjorgi H hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet. Samtidig han presenteradegesten via ONLINE, från Monte Negro, ordförande i föreningen Vardar från Podgorica. Aleksandarpresenterade plattformen för samarbete mellan våra föreningar. Vi ska gå igenom plattformen ochinformerar om beslutet.§2.Närvarande på […]

Styrelsemötesprotokoll, 2022-06-01

Datum och tid : 2022-06-01 19:00 -20:30 Plats: Midsommargården §1 Mötets öppnande. Ordförande Georgij Hristovski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad. §2. Närvarande på mötet. Saso T., Tale T., Gjorgji H., Maja D.,Kirshe, Sandra S online §3. Fastställande av dagordning: Dagordningen kompletteras med två tilläggspunkter under ÖVRIGT §4 Tillkommen […]

Styrelsemötesprotokoll, 2022-11-09

Datum och tid: 2022-11-09 19:00 -12:30 Plats: Midsommargården sal nr 1 §1 Mötets öpnande: Претседателот Ѓорѓи Христовски ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот. §2. Närvarande på mötet: Gjorgji, Tale, Maja, Levko, online Kirch och Sandra §3. Fastställande av dagordning Dagordningen var godkänd utan tillägg. §4 Tillkommen post : […]

Styrelsemötesprotokoll, 2022-10-05

Datum och tid: 2020-10-05 19:00 -20:30 Plats: Midsommargården sal nr 1 §1 Mötets öppnande: Ordföranden Gjorgi Hristovski hälsade alla närvarande och öppnade mötet. §2. Mötets deltagande: Tale, Gjorgi, Maya, online Kirche Sandra §3. Godkännanden av dagordningen: Dagordningen godkändes utan tillägg. §4 Nykommen post: Ett brev från Makedonska Riksförbundet, ett svar […]

Styrelsemötesprotokoll, 2022-04-06

Datum och tid : 2022-04-06 19:00 -20:30 Plats: Midsommargården §1 Mötets öppnande. Ordförande Georgij Hristovski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad. §2. Närvarande på mötet. Saso T., Tale T., Gjorgji H., Maja D.Levko M, Bore M, Sandra S §3. Fastställande av dagordning: Dagordningen kompletteras med två tilläggspunkter under ÖVRIGT […]

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022

§ 1 Mötets öppnande Ordföranden Saso Tircevski hälsade alla välkomna och öppnade mötet. §2 Val av mötesordförande och sekreterare: Mötets ordförande Tale Trpkoski Mötets sekreterare Levko Mitanoski Protokollsjusterare:Gjorgi Hristovskioch Maja Mijac Dodevska §3 Fastställande av dagordning: Den föreslagna dagordningen godkändes. §4 Verksamhetsberättelse: Ordföranden Saso Tircevski redogjorde föreningens årsverksamhet. Ekonomisk berättelse: […]

Samarbetet med ABF fortsätter

Föreningen Dame Gruev Stockholm vid sitt senaste möte beslutade att samarbetet med ABF Stockholm ska fördjupas och vidareutvecklas. ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och pedagogik, kultur, frågor och planerade verksamheter till det nästa verksamhetsåret. Under det gångna året, trots alla svårigheter med Corona pandemin, […]