Medlem

Betalningssätt är
1. Swish: 123 165 05 55
2. Plus storlek: 614853-0

Betalningsbelopp: 200 kr

OBS! På grund av ökade aktiviteter har medlemsavgiften för 2023 höjts med 50 kr

Medlemskapsavgiften gäller för hela familjen.