Samarbetet med ABF fortsätter

Föreningen Dame Gruev Stockholm vid sitt senaste möte beslutade att samarbetet med ABF Stockholm ska fördjupas och vidareutvecklas. ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och pedagogik, kultur, frågor och planerade verksamheter till det nästa verksamhetsåret. Under det gångna året, trots alla svårigheter med Corona pandemin, […]

Har mitt barn rätt till modersmål

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Här kan ni få alla information om vad som gäller kring modersmålsundervisningen. En föreläsning i samarbete med ABF Stockholm och modersmålslärarna: När?   –  Lördag den 18 september 2021 Tid?    –  […]