Styrelsemötesprotokoll, 2022-05-04

Datum och tid: 2022-05-04 19:00 -20:30
Plats: Midsommargården rum nr 1
§1
Mötets öppnande:
Ordförande Gjorgi H hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet. Samtidig han presenterade
gesten via ONLINE, från Monte Negro, ordförande i föreningen Vardar från Podgorica. Aleksandar
presenterade plattformen för samarbete mellan våra föreningar. Vi ska gå igenom plattformen och
informerar om beslutet.
§2.
Närvarande på mötet:
Saso T, Tale T, Maja M, Gjogji H, Kirche G, Levko M, Sandra frånvarande
§3.
Fastställande av dagordning:
Dagordningen godkändes utan tillägg.
§4
Tillkommen post:
Brev från Makedoniska riksförbundet som förmedlar rekommendationen att reagera i strid med
bestämmelserna i Prespa-avtalet.
Det beslutades att skicka ett brev till förbundet med begäran om ändring av texten där det står ”…
och som agencijata utarbetat på initiativ av Makedoniska riksförbundet i Sverige” i ”…”…och som
agencija utarbetat efter exempelet av Makedoniska riksförbundet i Sverige”.
§5 Justering av det senaste styrelsemötets protokoll
Protokollet var undertecknat utan anmärkning.
§6
Web/sidan
Vi ska betala till domen tillkomna kostnander. Kirche är den nya redaktören. FB profilen STYRELSEN
ska användas bara för föreningens behov.
§7
Övrigt:
Vi ska stämma träff med Midsommargården angående lokalbokningen. Föreningen ska lämna
ansökan till ABF-Stockholm för bli fullvärdig medlem. Kvinnosektionen från riksförbundet ska lämna
ansökan till SIOS för att bli fullvärdig medlem.

§8
Mötets avslutande:
Ordförande Gjorgi tackade alla närvarande och avslutade mötet Kl 20:300
§9
Nästa styrelsemöte:
Onsdag den 01. 06,2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *