Styrelsemötesprotokoll, 2022-04-06

Datum och tid : 2022-04-06 19:00 -20:30

Plats: Midsommargården

§1 Mötets öppnande. Ordförande Georgij Hristovski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad.

§2. Närvarande på mötet. Saso T., Tale T., Gjorgji H., Maja D.Levko M, Bore M, Sandra S

§3. Fastställande av dagordning: Dagordningen kompletteras med två tilläggspunkter under ÖVRIGT

§4 Tillkommen post: Ingen.

§5 Fastställande av Årsmötetsprotokoll: Protokollet är godkänd och undertecknad.

§6 Fastställande av verksamhetsplaneringen för år 2022 Föreslagna planeringen fa ställdes med följande tillägg: a) Påskpynt den 23 april Information skickas snarast. B) Föreläsningen om modersmål ska upprepas den 30 april där föräldrar kan inskriva sina barn till kursen Språka på makedoniska. C) Föreningsfest på hösten. Levko kontaktar Ante om han kan låna festlokalen. d) En resa till Kolmården strax efter semestern. e) alla ska anstränga sig att hitta en lämplig plats till utflykt i maj-juni

§7 Web/sidan: Gjorgji kompleterar allas mail-adresser. Föreningens FB profil ska kompleteras med nya regler där mobning och förelempling ska inte tillåtas.

§8 Övrigt Kassören ska betalaTales administrativa kostnander, 820 kr

§9 Datum till nästa styrelsemöte : Nästa styrelsemöte ska vara den 4 maj på samma plats och tid

§10 Mötets avslutande: Mötet avslutades kl 20:30 med att ordföranden tackade alla närvarande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *