Nya regler från 1 juni för dig som söker arbetstillstånd

Riksdagen har beslutat om flera regeländringar för att stärka villkoren för personer med arbetstillstånd. De nya reglerna börjar gälla 1 juni 2022 och påverkar nästan alla som söker arbetstillstånd.

De nya reglerna innebär bland annat att:

• Du som söker arbetstillstånd kommer att behöva visa upp ett anställningsavtal innan du kan få ett beslut.

• Du som har eller söker arbetstillstånd måste visa att du kan försörja medföljande familjemedlemmar första gången de ansöker om uppehållstillstånd som medsökande.

• Det blir möjligt att ansöka om förlängt arbetstillstånd flera gånger. På så vis kan du stanna i Sverige mer än fyra år, även om du inte uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd.

•Du kan ansöka om visum om du behöver resa utomlands på tjänsteresa medan du väntar på beslut om förlängt arbetstillstånd (gäller ej familjemedlemmar och ej privata resor).

•Ett nytt tillstånd införs för högutbildade personer som vill komma till Sverige för att söka arbete.

De nya reglerna gäller för både nya ansökningar och för personer som redan väntar på beslut. Det innebär att du som redan har lämnat in en ansökan om arbetstillstånd i vissa fall kan behöva komplettera din ansökan genom att skicka in en kopia på ditt anställningsavtal. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller din arbetsgivare om vi behöver mer information om anställningen för att kunna fatta beslut.

Högre krav på arbetsgivaren

Riksdagen har bestämt att det ska krävas anställningsavtal istället för anställningserbjudande av den som söker arbetstillstånd eftersom det ställer högre krav på arbetsgivaren. I ett anställningsavtal står det vilken lön och andra villkor som en arbetsgivare och den anställde har kommit överens om. I anställningsavtalet kan det ingå en överenskommelse om att avtalet gäller om den anställde får ett arbetstillstånd.

I de nya reglerna för arbetstillstånd ingår också att arbetsgivaren i vissa fall ska meddela Migrationsverket om villkoren för anställningen förändras efter beslutet om arbetstillstånd. Migrationsverket får också större möjligheter att kontrollera att arbetsgivaren följer villkoren i anställningsavtalet. Att inte följa avtalet, eller att inte meddela förändringar till Migrationsverket, kan få negativa konsekvenser för arbetsgivaren.

Detaljerad information om dessa förändringar kommer att publiceras här på Migrationsverkets webbplats 1 juni när de nya reglerna börjar gälla.

Alla behöver inte visa upp ett anställningsavtal

Kravet på att visa upp ett anställningsavtal vid ansökan om arbetstillstånd kommer att gälla de flesta arbetstagare, men vissa undantag finns. Följande påverkas inte av förändringarna, utan ska fortsätta att visa upp samma dokument som tidigare:

•EU-blå kort

•ICT-tillstånd

• Forskare

•Professionella idrottsutövare

•Säsongsarbete

• Au pairer

• Praktikanter

• Volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren

•Feriearbete för unga personer (så kallat Working Holiday-visa)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *