Årsmöte & Svarsformulär

För medlemmar i Makedonska föreningen Dame Gruev, som väljer att delta på 2021 årsstämma genom online röstning.

Ifyllt formulär skickas sedan med att klicka på knapen, ”SKICKA”(längs ner på sidan).

Årsmöteshandlingar och svarsformulär.

Alla rutor är obligatoriska.

Om ni inte har någon åsikt, då skriver ni in i rutan ” INGEN KOMMENAR”