Styrelsemötesprotokoll, 2022-06-01

Datum och tid : 2022-06-01 19:00 -20:30

Plats: Midsommargården

§1 Mötets öppnande. Ordförande Georgij Hristovski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad.

§2. Närvarande på mötet. Saso T., Tale T., Gjorgji H., Maja D.,Kirshe, Sandra S online

§3. Fastställande av dagordning: Dagordningen kompletteras med två tilläggspunkter under ÖVRIGT

§4 Tillkommen post: Under tiden mellan de två styrelsemötena har det inte kommit någon post och vi har skickat två brev till Makedonska Riksförbundet, ett om körkort och ett annat för reaktion och åsikt om brevet från Immigrationsverket.

§5 Fastställande av Årsmötetsprotokoll: Protokollet är godkänd och undertecknad.

§6

Antagande av planerade datum och platser för de planerade aktiviteterna:

A) Styrelsemöten, varje första onsdag i månaden. Börjar i september

B) Föreläsningar i samma sal där vi hade det årliga:

– Modersmål 27 augusti, 16:00-18:30

– Med Dr. Liliana Mares Kochoska den 20 oktober kl. 17.00-21.00

C) Undervisning i modersmål varje lördag kl 10:00-12:00 i början av september.

D) Fester: 15 oktober 2022. och 14 januari 2023 då vi kommer att fira det gamla nyåret och vårt 40-årsjubileum. Föreningen bildades den 3 februari 1983.

§7

Övrigt inget under övrigt

§9 Datum till nästa styrelsemöte : Nästa styrelsemöte ska vara den september eller oktober

§10 Mötets avslutande: Mötet avslutades kl 20:30 med att ordföranden tackade alla närvarande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *