Person som på ett förtjänstfullt sätt främjade föreningens syfte

Där vi pratar om föreningens goda tider, tiderna med framgångar, vi ska inte förbise och inte tala om de personer som på ett förtjänstfullt sätt ha främjat klubbens syften.

Cane Spirovski och Tale Trpkoski tog upp idén om en verksamhet som vi kan bedriva den som en Makedonisk förening Stockholm. De mobiliserade ett team, med avsikt att starta föreningen, förberedde ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha, för att sedan på det konstituerande mötet utse en styrelse.

Mitre Naumovski

Mitre Naumovski, tyvärr nu avliden, är föreningens juridiska profil. Det var han som gav alla juridiska råd, och tack vare honom hade vi vår första stadga.

Blagoja Shopov, ideologen i föreningen, kom alltid med goda föreslagna riktlinjer för föreningens rörelse och arbete. Han försvarade alltid och överallt föreningens intressen, särskilt då han var organisations sekreterare för den Jugoslaviska Riksförbundet, vår paraply organisation.

Branko Sekulovski


Branko Sekulovski är föreningens idrottsprofil. Hans idrottsanda och vilja att arbeta med en unga idrottare kom till fullo här i Dame Gruev. Bordtenis, schack och fotbollsturneringar är till hans förtjänst. Han var en stor favorit bland våra unga idrottare, för han "farbror Branko" visste vad de unga idrottarna vill ha och behöver. Här hos honom var många ouppfyllda önskningar verklighet.Vesna Ivkovska


Vesna Ivkovska, nu Skripcevska, var ledare för folkdansgruppen. Hennes förtjänst är att alla våra unga medlemmar älskar och dansa makedonska folkdanser. Vesna-dansare hade otaliga föreställningar vid olika evenemang.Aleksandar Milosevic

Vi får inte missa, för att inte nämna Dr. Aleksandar Milosevic som under de senaste tio åren har varit föreningens kulturprofil med sina poetiska framträdanden inför våra medlemmar och vid många andra evenemang på riks eller regional nivå.

Naturligtvis får vi inte glömma alla föreningens ordförande: Liljana Ivkovska, Ristic, var den första ordföranden. Hon följdes av: Tale Trpkoski (flera mandat), Cane Spirovski, Jonce Simonovski, Kemal Abdulovski.

Vid det andra årsmötet valdes Nikola Jovanovski till föreningens ordförande, följt av Zoran Ristic (flera mandat), Kiril Mikarovski, Kole Simonovski, Ilija Arsenov, Mile Kocoski och naturligtvis den nuvarande Saso Tirchevski.