ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022

§ 1 Mötets öppnande Ordföranden Saso Tircevski hälsade alla välkomna och öppnade mötet. §2 Val av mötesordförande och sekreterare: Mötets ordförande Tale Trpkoski Mötets sekreterare Levko Mitanoski Protokollsjusterare:Gjorgi Hristovskioch Maja Mijac Dodevska §3 Fastställande av dagordning: Den föreslagna dagordningen godkändes. §4 Verksamhetsberättelse: Ordföranden Saso Tircevski redogjorde föreningens årsverksamhet. Ekonomisk berättelse: […]

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Verksamhets berättelse för verksamhetsåret 2019 Verksamhetsåret började med Farbror frost mötet med de yngsta medlemmar. Vid det tillfället delades ut över 50 specialpaket, en donation från vår permanenta sponsor, företaget Pancevski. Denna sammankomst organiseras gemensamt med Kyrkorådet, med över 100 besökande medlemmar och vänner. Styrelse: Styrelsen, som inte var i […]

Årsmötesprotokoll 2020

§ 1 Mötets öppnande Ordföranden Tale Trpkoski hälsade alla välkomna och öppnade mötet. §2 Mötets behöriga utlysning: §3 Val av mötesordförande och sekreterare: Mötets ordförande Zoran Banovski Mötets sekreterare Tale Trpkoski Protokollsjusterare:Toni Petrovski och Maja Mijac §4 Fastställande av dagordning: I § Övrig tilläggas val av Hedersmedlem, Web-sidan ska förnyas, […]

Dagordning 2020

Kallelse till Årsmöte När: Lördag 01-02-2020 12:00-15:00 Var: Vasavägen 25 (Mariakyrkan) OBS: Ingången till lokalen är från högersidan av byggnaden, vid parkeringen. Mötets Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare 3. Godkännande av dagordningen 4. Framläggande av årsredovisning 5. Ekonomisk redovisning 6. Revisionsberättelse 7. Diskussion […]