Styrelsemötesprotokoll, 2022-05-04

Datum och tid: 2022-05-04 19:00 -20:30Plats: Midsommargården rum nr 1§1Mötets öppnande:Ordförande Gjorgi H hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet. Samtidig han presenteradegesten via ONLINE, från Monte Negro, ordförande i föreningen Vardar från Podgorica. Aleksandarpresenterade plattformen för samarbete mellan våra föreningar. Vi ska gå igenom plattformen ochinformerar om beslutet.§2.Närvarande på […]

Styrelsemötesprotokoll, 2022-06-01

Datum och tid : 2022-06-01 19:00 -20:30 Plats: Midsommargården §1 Mötets öppnande. Ordförande Georgij Hristovski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad. §2. Närvarande på mötet. Saso T., Tale T., Gjorgji H., Maja D.,Kirshe, Sandra S online §3. Fastställande av dagordning: Dagordningen kompletteras med två tilläggspunkter under ÖVRIGT §4 Tillkommen […]

Styrelsemötesprotokoll, 2022-11-09

Datum och tid: 2022-11-09 19:00 -12:30 Plats: Midsommargården sal nr 1 §1 Mötets öpnande: Претседателот Ѓорѓи Христовски ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот. §2. Närvarande på mötet: Gjorgji, Tale, Maja, Levko, online Kirch och Sandra §3. Fastställande av dagordning Dagordningen var godkänd utan tillägg. §4 Tillkommen post : […]

Styrelsemötesprotokoll, 2022-10-05

Datum och tid: 2020-10-05 19:00 -20:30 Plats: Midsommargården sal nr 1 §1 Mötets öppnande: Ordföranden Gjorgi Hristovski hälsade alla närvarande och öppnade mötet. §2. Mötets deltagande: Tale, Gjorgi, Maya, online Kirche Sandra §3. Godkännanden av dagordningen: Dagordningen godkändes utan tillägg. §4 Nykommen post: Ett brev från Makedonska Riksförbundet, ett svar […]