Styrelsemötesprotokoll, 2022-04-06

Datum och tid : 2022-04-06 19:00 -20:30 Plats: Midsommargården §1 Mötets öppnande. Ordförande Georgij Hristovski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad. §2. Närvarande på mötet. Saso T., Tale T., Gjorgji H., Maja D.Levko M, Bore M, Sandra S §3. Fastställande av dagordning: Dagordningen kompletteras med två tilläggspunkter under ÖVRIGT […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-12-20

Datum och tid: 2020-12-20 18:00-20:00 Plats: Online§ 1Mötets öppnande. Ordförande Saso Tiröevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad.§2Närvarande på mötet. Saso T., Tale T., Zoran B., Gjorgji H., Maja D., Svetlana T., Nada T., Jovan D.,Risto J. Todor P.§ 3Fastställande av dagordning. Förslaget till Dagordningen godkändes.§ 4Tillkommen post: Två […]

Styrelsemötesprotokoll, 2021-02-06

Datum och tid: 2021-02-06 18:00 – 19:00 Plats: Online§ 1Mötets öppnande: Ordförande Saso T hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet.§2Närvarande på mötet: Saso T, Tale T, Maja M, Gjorgi H, Kirche G, Todor P, Jovan D§ 3Fastställande av dagordning: Dagordningen var godkänd utan ändringan.§ 4Justering av det senaste styrelsemötets […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-11-21

Datum och tid: 2020-11-21 18:00-19:30 Plats: Online § 1 Mötets öppnande. Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2 Närvarande på mötet: Saso T, Tale T, Jovan D, Kirche G, Gjorgji H, Zoran B, Maja D, Svetlana T, Nada T, Levko M, § 3 Fastställande av dagordning. […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-10-03

Datum och tid: 2020-10-03 16:00-18:00 Plats: Järfälla § 1 Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2 Närvarande på mötet: Tale T, Saso T, Kjirche G, Maja D, Todor P frånvarande Gjorgji H § 3 Ändringar och tillägg till dagordningen: Förslaget till dagordning godkändes § 4 […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-09-13

Datum och tid: 2020-09-13 12:30 – 14:30Plats: Ridstigen 7 § 1 Närvarande på mötet: Saso T, Tale T, Gjeorgji H, Kjirshe G, Maja D, Frånvarande Todor P. §2 Inledning: Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. § 3 Godkännande av Dagordningen: den Förslagna dagordningen godkändes med ändring […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-06-23

Datum och tid: 2020-06-23 19:30 – 20:30Plats: Online § 1 Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat §2 Närvarande på mötet: Saso Tircevski, Tale Trpkoski, Kirche Gjeorgjievski, Todor Petrovski, Maja Mijac Dodevska i Gjergi Hristovski. § 3 Den föreslagna Dagordningen godkändes. § 4 Tillkommande post: Makedoniska […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-06-10

Datum och tid: 2020-06-10 19:30 – 20:30Plats: Online § 1 Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat §2 Närvarande på mötet: Saso Tircevski, Tale Trpkoski, Kirche Gjeorgjievski, Todor Petrovski, Maja Mijac Dodevska i Gjergi Hristovski Frånvarande Jovan Dukovski. Jovan Dukovski har inkommit med en skriftlig begäran […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-05-20

Datum och tid: 2020-05-20 19:30 – 20:30Plats: Online § 1 Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat §2 Närvarande på mötet: Saso Tircevski, Tale Trpkoski, Kirche Gjeorgjievski, Todor Petrovski, Maja Mijac Dodevska i Gjergi Hristovski Frånvarande Jovan Dukovski § 3 Den föreslagna Dagordningen godkändes. § 4 […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-02-22

Datum och tid: 2020-02-22 16:30 -18: 30Lokal: Vasavägen 25 Jakobsberg (Mariakyrkan)§1Närvarande vid mötet: Saso Tircevski, Todor Petrovski, Gjirce Gjeorgjievski, Gjorgi Hristovski, Maja Mijac, Jove Dukovski, Zoran Banovski, Risto Jordanov, Vivi Johansson, Levko Mitanoski, Nada Trpkoska Tleskoski, Svetlana Tashkov§2.Öppnande av mötet    • President Sasho Tircevski öppnade mötet med en hälsning till alla […]