Styrelsemötesprotokoll, 2022-10-05

Datum och tid: 2020-10-05 19:00 -20:30

Plats: Midsommargården sal nr 1

§1

Mötets öppnande:

Ordföranden Gjorgi Hristovski hälsade alla närvarande och öppnade mötet.

§2. Mötets deltagande:

Tale, Gjorgi, Maya, online Kirche Sandra

§3. Godkännanden av dagordningen:

Dagordningen godkändes utan tillägg.

§4 Nykommen post:

Ett brev från Makedonska Riksförbundet, ett svar på vårt svar på brevet från Migration verket.

§5

Antagande av protokollet från det senaste mötet i styrelsen:

Det sista planerade mötet från september ägde inte rum, så vi antog protokollet från det senaste mötet.

§6

Antagande av planerade datum och platser för de planerade aktiviteterna:

A) Styrelsemöten, varje första onsdag i månaden. Börjar i oktober

B) Föreläsningar med Liliana Kochoska 17 november 2022 i samma sal där vi hade det årliga:

C) Undervisning i modersmål varje vecka från 14:00-16:00 med start september.

D) Fester: 15 oktober 2022. och 14 januari 2023 då vi kommer att fira det gamla nyåret och vårt 40-årsjubileum. Föreningen bildades den 3 februari 1983.

§7.

Planering och rapportering inför och runt 15 oktober-festen.

Att annonsera på alla våra tillgängliga medel.

§8

Rapport och krav från ledarna för ”Uchime makedonska” skolan

Ledaren för aktiviteten Lär Makedonska för att få betalt för alla utgifter hittills.

§9

Övrigt:

Tale bad att få svara på brevet från Riksförbundet, men styrelsen beslutade att inte göra det.

§10

Daum för ny styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ägger rum den första onsdagen i november

§11

Mötets avslutande.

Ordförande Georgi tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *