Styrelsemötesprotokoll, 2022-11-09

Datum och tid: 2022-11-09 19:00 -12:30

Plats: Midsommargården sal nr 1

§1 Mötets öpnande:

Претседателот Ѓорѓи Христовски ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот.

§2. Närvarande på mötet: Gjorgji, Tale, Maja, Levko, online Kirch och Sandra

§3. Fastställande av dagordning Dagordningen var godkänd utan tillägg.

§4 Tillkommen post : Det har kommit två brev från Mak Soyuz där vi måste ge vår åsikt.När det gäller kulturfestivalen den kan berikas med några av de förslag som ges. Det är möjligt att söker anordnandet av poesifestivalen, men låt oss först och främst se till att hitta en lämplig lokal.

§5 Fastställande av mötets protokoll:

Protokollet var antaen utan anmärknigar.

§6 Rapporter om verksamheten i föreningen:

A) Vi lär oss makedonska: Vi har 17 registrerade elever, varav endast 6 är från Stockholms kommun. Gruppledaren har krav på köpt material, och det finns behov av att köpa något mert: pärmar, kritor och en låda för förvaring av materialet.

Gruppens ledare bör få betalt de medel han kräver. Tale föreslog att dela upp gruppen i två grupper, varefter det utvecklades efter en lång diskussion vem som skulle arbeta med den andra gruppen medan Tale var med en. Vi lämnade det till nästa möte att fundera på att ge en lösning, och tills dess kommer vi att se det verkliga intresset för skolan.

B) Föreläsning med Dr Liliana Kochoska Maras. Det finns tillräckligt många anmälda för att hålla föreläsningen.

C) Rapport från festen som hölls den 15 oktober. Festen var lyckad och den fick önskad effekt. Den lilla incidenten har lösts.

D) Festen som är planerad till den 14 januari skjuts upp. Lokalen är avbokat..

D) Från Tales besök på Immigrationsverket. Under sitt besök i Mak. besökte Tale Immigrationsverket och träffade Biljana varifrån han tog med sig en uppsättning böcker som behövs för skolan.

F) Maja behöver flera kvinnor för att starta en ny aktivitet. Föräldrar som tog sina barn till skolan blev tillsagda att stanna och arbeta med en del av barnen medan Tale var med de andra barnen. Detta förslag godkändes inte.

§7 Medlemsgranskning och ekonomisk granskning. Vi har för närvarande 151 medlemmar på listan med betalda medlemsavgifter, varav endast en näthinna är från Stockholm. Vi har 22 000 kr på vårt konto.

§8 Övrigt: Kyrkostyrelsens ledamöter bör bjudas in till nästa möte för en överenskommelse om firandet av det gamla nyåret och Dedo Mraz.

§9 Datum till nästa styrelsemöte:

Nästa styrelsemöten är bokat till den första onsdagen i december

§10

Mötets avslutande:

Ordföranden Gjorgji tackade alla närvarande och förklarade mötet till avslutat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *