Styrelsemötesprotokoll, 2020-12-20

Datum och tid: 2020-12-20 18:00-20:00 Plats: Online
§ 1
Mötets öppnande. Ordförande Saso Tiröevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnad.
§2
Närvarande på mötet. Saso T., Tale T., Zoran B., Gjorgji H., Maja D., Svetlana T., Nada T., Jovan D.,
Risto J. Todor P.
§ 3
Fastställande av dagordning. Förslaget till Dagordningen godkändes.
§ 4
Tillkommen post: Två brev från Makedonska Riksförbundet., Protokoll och anmälningsblankett till
medlemmar.
§ 5
Justering av det senaste styrelsemötets protokoll. Protokollet justerades utan anmärkningar
§ 6
Ekonomi (Saldo på banken, Intäkter nya medlemmar, Kostnader). Två nia medlemmar har betalat
avgift a 250 kr. ¤000 kr bidrag från Makedonska Riksförbundet.
§ 7
Föreningens Web-sida. De beställda programmet till Websidan var fel skickat. Ny beställning är på
gång.
§ 8
Medlemskap och samarbete med ABF Stockholm: En helt oansvarig beteende av ABF Stockholm.
Fortfarande ingen svar om vår ansökan om medlemskap. Saso kontaktar igen.
§9
Inför föreningens ÅRSMÖTE: Årsmötet planeras till februari. Information kommer i januari.
§10
Samarbetet med kyrkonämnden, Makedonska församlingen: Firandet av Vasilica diskuterades. Tale
och Todor ska undersöka möjligheterna.
§11
Övriga frågor: Livligt diskussion om Hur kan vi skaffa egen förenings lokal. Flera förslag har nämns.
§12
Nästa styrelsemöte: Ordförande Saso T. inkommer med ett datum till det nia mötet.
§13
Mötet avslutas: Ordförande Saso T förklarade mötet avslutat Kl 20:00 .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *