Styrelsemötesprotokoll, 2020-11-21

Datum och tid: 2020-11-21 18:00-19:30

Plats: Online

§ 1

Mötets öppnande. Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Närvarande på mötet: Saso T, Tale T, Jovan D, Kirche G, Gjorgji H, Zoran B, Maja D, Svetlana T, Nada T, Levko M,

§ 3

Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes utan tillägg.

§4

Tillkommen post: Ingen post mellan de två senaste möten.

§ 5

Justering av det senaste styrelsemötets protokoll: Protokollet justerades utan anmärkningar.

§ 6

Val av nya ledamöter i styrelsen: Zoran Banovski är föreningens nya viceordförande. Grattis.

§ 7

Ekonomi (Saldo på banken, Intäkter nya medlemmar, Kostnader): Vi har tre (3) nya familjer till medlemmar i föreningen. Nordea banken höjer årsavgiften till nästa år. Saldo 14. 955:92kr

§ 8

Genomgång av årsmötet med Makedonska Riksförbundet i Göteborg: Gjorgji H har informerat om Årsmötet i Göteborg. Saso T är ny medlem i Makedonska Riksförbudets styrelse, Gjorgji är reserv ledamot och Maja D är sekreterare i Förbundets Kvinnonämnden.

§9

Föreningens Web-sida: Kjirche och Gjogji informerade att sidan är nästan klar, det behövs installation av ett program och sedan vi kan informera alla om inloggningen.

§10

Samarbete med ABF Stockholm: Sekreterare, Tale T skickade ett brev, begäran om samarbete med ABF Stockholm. Inget svar har kommit. Saso och Tale tar kontakt med ABF.

§11

Övriga frågor (samarbetet med kyrkonämnden) Det bestämdes att Zoran B, Svetlana T och Jovan D tar kontakt med prästen och ordföranden i Makedonska kyrkan i Göteborg. Vi måste bli kallade till kyrkans årsmöte. På Websidan kommer att finnas plats till IOFMPC i Stockholm.

Medlemmarna i Kyrkonämnden kommer bli kallade till alla kommande styrelsemöten.

§12

Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir i dagarna före Jul. Ordförande meddelar till datumet

§13

Mötet avslutas: Ordförande Saso T tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *