Styrelsemötesprotokoll, 2021-02-06

Datum och tid: 2021-02-06 18:00 – 19:00 Plats: Online
§ 1
Mötets öppnande: Ordförande Saso T hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet.
§2
Närvarande på mötet: Saso T, Tale T, Maja M, Gjorgi H, Kirche G, Todor P, Jovan D
§ 3
Fastställande av dagordning: Dagordningen var godkänd utan ändringan.
§ 4
Justering av det senaste styrelsemötets protokoll: Protokolet kommer att justeras vid nästa mötet
tillsammans med det protokoll.
§ 5
Tillkommen post: Ingen post mellan möten.
§ 6
Medlemskap och samarbete med ABF Stockholm: Saso och Tale informerade om mötet med Amir,
ABF-s representant där det pratades om vår medlemskap i ABF Stockholm. Han antecknade alla våra
inlägg och kommer med klara besked i de närmaste dagarna.
§ 7
Fastställande av Föreningens adress: Föreningens nya adress blir med c/o Tircevski, dvs samma
adres som ordföranden Saso Tiröevski. Saso anmäler till Skateverket.
§ 8
Föreningens verksamhets plan för år 2021: Den föreslagna verksamhetsplaneringen var godkänd
med möjligheter att den kan ändras och berikas med nia punkter efter medlemmarnas behov.
Planeringen ska publiceras på föreningens hemsida.
§9
Föreningens Web-sida: Gjorgi och Kirche informerade att hemsidan är kompletterad med alla
program som krävs. Gjorgi ska instruera sekreteraren Tale om hur man lägger nya inlägg.
§10
Föreningens årsmöte, NÄR och HUR?: Vi ska se över om möjligheterna att årsmötet blir ONLINE. IT
ansvariga ska inarbeta nödvändiga handlingar.
§11
Bidrags handlingar. Underskrift och inlämning: Alla handlingar om bidragsansökan är klara för
underteckning av ordföranden. Efter underteckningen Tale skickar de till berörda institution.
§12
Övriga frågor: Jovan D var i kontakt med Milan Stojcevski, ordförande i Makedonska kyrkan i
Göteborg, angående samarbetet mellan föreningen och kyrkonämnden. De närmaste dagarna Kyrkan
ska ha sitt årsmöte där våra delegater kommer bli inbjudna.

§13
Datum till Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte om två veckor med punkter om ÅRSMÖTET.
§14
Mötet avslutas: Ordförande Saso T tackade alla närvarande och förklarade mötet till avslutat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *