Styrelsemötesprotokoll, 2020-06-23

Datum och tid: 2020-06-23 19:30 – 20:30
Plats: Online

§ 1

Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Närvarande på mötet: Saso Tircevski, Tale Trpkoski, Kirche Gjeorgjievski, Todor Petrovski, Maja Mijac Dodevska i Gjergi Hristovski.

§ 3

Den föreslagna Dagordningen godkändes.

§ 4

Tillkommande post: Makedoniska Riksförbundet, Protokoll från Styrelsemötet

§ 5

Justering av föregående protokoll

Föreningens verksamhetsplan haar fastställds och den är:

– Styrelsemöten: minst en gång per månad. Fler vid behov.

– Kultur: Dansgrupp för både makedonisk folkdans så som moderna dans.

”Vi pratar Makedonska” (Former för modersmålsundervisning)

– Sport: Fotboll Korpen ligan, Boulespel, schack spel.

– Kvinnosektion: Makedonska kulinariska färdigheter, Jämställdhet mellan könen- föreläsningar.

– Covid19 : Viktiga informationen översatta på Makedoniska.

– Studiehandledning: Studiehandledning i de naturämnerna.

– Helgdagar: Den Gamla Nya Året med Farbror Frost, 8. Mars, Påsk m.m.

– Föreläsningar: Har mitt barn rätt till modersmål?, i samarbete med modersmålslärarna, Integrations relaterade föreläsningar, ”Den svenska familjen jämfört med den Makedonska”, ”Min inställning till arbetsplatsen i Sverige”

– Pensioners aktiviteter: Boulspel, kaféträffar,

– Medlemskap: Värvningen till nya medlemmar fortsätter.

– Egna förenings lokaler: Alla bör vara engagerade.

§ 6

Föreningens Web-sida. Gjeorgji informerade om att hemsidan. Han har skappat mailadresser till alla styrelsemedlemmar som ska vara bundna med deras personliga mailadresser. Kjirche kommer att hjälpa Gjorgji med dissagnarbetet. Tale ska skicka alla styrelseprotokollprotokoll.

Gjorgi ska käpa de behovande programen till websidan. Kostnader rund 500 kr.

§ 7

Nya handlingar till Plusgirot. Undertäcnade handlingar är skickade till Plusgirot, ingen svar har kommit. Saso ringer och kollar.

§ 8

0-taxa, Vi måste kompletera handlingarna med 5 olika rapporter och berättelser. Tale och Saso kompleterar och skickar snarast möjligt.

§9

Övriga frågor: Maja föreslår en utflikt med medlemmarna. Det beslöts att vi väntar till på sensommar eller till på hösten. Vi måste bli aktsamma med Coronapandemin..

§10

Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemetet i slutet av juli. Saso kommer med datumförslag.

§11

Mötet avslutas: ST tackade alla närvarande och avslutade mötet, kl 20:20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *