Состанок на управен одбор

Кога: Среда 1 јуни 2022 гВреме 19:00 – 20:30 чКаде : Midsommargården, Telefon plan 3 T-bana Telefonplan соба бр. 1 Дневен ред Отворање на состанокотПрисутни на состанокотУсвојување и дополнување на дневниот редПристигната пошта. Нема пристигнато, а има испратено писма до МС, едно завозачките дозволи, а другото реакција за писмото од […]

Записник, 2022-04-06

Датум и време: 2022-04-06 19:00 -20:30 Место: Midsommargården соба бр 1 §1 Отворање на состанокот: Претседателот Ѓорѓи Христовски ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот §2. Присутни на состанокот: Ѓорѓи, Тале, Маја, Сашо, Левко, Боре Сандра(онлајн) отсутен Ќире §3. Усвојување и дополнување на дневниот ред: Дневниот ред се дополни […]

Записник, 2020-12-20

Датум и време: 2020-12-20 18:00 -19:30 Место: Online§1Отворање на состанокот: Сашо Тирчевски го отвори состанокот со поздрав до сите присутни.§2.Присутни на состанокот:Сашо Т., Тале Т., Ѓорѓи Х., Маја Д., Зоран Б., Тодор П., Светлана Т., ЈованД., Ристо Ј., Боре Ј., Нада Т.,§3.Усвојување и дополнување на дневниот ред: Дневниот ред беше […]

Записник, 2021-02-06

Датум и време: 2021-02-06 18:00 -19:00 Место: Online§1Отворање на состанокот : Претседателот Сашо Тирчевски ги поздрави сите присутни и со тоа гоотвори состанокот.§2.Присутни на состанокот: Сашо Т, Тале Т, Ѓорѓи Х, Ќирче Г, Тодор П, Маја М, Јован Д§3.Усвојување и дополнување на дневниот ред: Дневниот ред беше усвоен без дополнување.§4Пристигната […]

Записник, 2020-11-21

Датум и време: 2020-11-21 18:00 -19:30 Место: Online §1 Отворање на состанокот: Претседателот Сашо Т ги поздрави сите присутни и го прогласи состанокот отворен. §2. Присутни на состанокот: Сашо Т, Тале Т, Ѓорѓи Х, Ќирче Ѓ, Маја Д, Зоран Б, Јован Д, Левко М, Нада Т, Светлана Т §3. Усвојување […]

Записник, 2020-10-03

Датум и време: 2020-10-03 16:00 -18:00 Место: Järfälla §1 Отворање на состанокот: Претседателот Сашо Т ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот. §2 Присутни на состанокот: Тале Т. , Сашо Т, Ќирче Ѓ, Маја Д, Тодор П. Отсутни Ѓорѓи Х. §3. Промени и надополнувања на дневниот ред: Дневниот ред […]

Записник, 2020-09-13

Датум и време: 2020-09-13 12:30 -14:30Место: Ridstigen 7 Jakobsberg §1 Отворање на состанокот: Претседателот Сашо Тирчевски го отвори состанкот со поздрав до сите присутни. §2. Присутни на состанокот: Сашо Тирчевски, Тале Трпкоски, Ѓорѓи Христовски, Ќирче Ѓеорѓиевски и Маја Мијач Додевска . Отсутен Тодор Петровски. Се одлучи да се контактира со […]

Записник, 2020-06-23

Датум и време: 2020-06-23 19:30 -20:30Место: Onlline §1 Присутни на состанокот Сашо Тирчевски, Тале Трпкоски, Кирче Ѓеоргиевски, Сашо Христовски, Маја Мијач Додевска и Тодор Петровски. §2. Отворање на состанокот Претседателот Сашо Тирчевски го отвори состанокот со поздрав до сите присутни. §3. Усвојување и дополнување на дневниот ред. Дневниот ред е […]

Записник, 2020-06-10

Датум и време: 2020-06-10 19:30Место: Online §1 Отворање на состанокот: Претседателот Сaшо Тирчевски ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот. §2 Присутни на состанокот: Сашо Тирчевски, Тале Трпкоски, Ќирче Ѓеорѓиевски, Ѓорѓи Христовски, Тодор Петровски и Маја Мијач Додевска. Отсутен, Јован Дуковски. Јован Дуковски, со писмено барање, побара да се […]

Записник, 2020-05-20

Датум и време: 2020-05-20 19:30 -20:30Место: Onlline §1 Отворање на состанокот: Претседателот Сaшо Тирчевски ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот. §2 Присутни на состанокот: Сашо Тирчевски, Тале Трпкоски, Ќирче Ѓеорѓиевски, Ѓорѓи Христовски, Тодор Петровски и Маја Мијач Додевска. Отсутен, Јован Дуковски. §3 Усвојување и дополнување на дневниот ред: […]