Styrelsemötesprotokoll, 2020-10-03

Datum och tid: 2020-10-03 16:00-18:00

Plats: Järfälla

§ 1

Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Närvarande på mötet: Tale T, Saso T, Kjirche G, Maja D, Todor P frånvarande Gjorgji H

§ 3

Ändringar och tillägg till dagordningen: Förslaget till dagordning godkändes

§ 4

Antagande av protokollet från det senaste mötet. Protokollet godkändes utan anmärkningar.

§ 5

Tillkommande post: Två Brev från MRF om poesifestivalen i Stockholm samt platsannonsen i Makedonska Ambassaden Tale läste breven.

§ 6

Poesimöte på den makedonska ambassaden: Representanter från Dame Gruev är Aleksandar Milosevic och Slavica Tomic. Från föreningen kan komma högst 12-14 personer.

§ 7

Möte med Makedonska Riksförbundets ordförandeskap och styrelsen Mötet med MRF-s ordförandeskap kommer att bli fredagen den 16.oktober, plats Hotell Ridaren.

§ 8

Nolltaxa

Tale T valde tre platser där vi kan låna lokaler med 0-taxa:

Hägerstens Medborgahus, [email protected] tel 08/ 186818

Hartwikska Huset, Sankt Poulsgt 39 [email protected] tel 08/6689453

Södergården Götgatah 37 [email protected] tel 08/6436689

Alviks Kultur hus ingen 0-taxa lördagar och söndagar [email protected]

§9

Samarbete med ABF Stockholm En begäran om samarbete med ABF Stockholm skickades för två veckor sedan.

§10

Årsstämma med Makedonska Riksförbundet: Delegater till årsmötet är Saso T, Gjorgji H och Maja D

§11

Övrigt: Inga punkter under övriga frågor.

§ 12

Datum för nästa styrelsemöte: Ny datum kommer efter MRF-s årsmöte.

§13

Mötet avslutas: Ordförande Saso T tackade alla närvarande och avslutade mötet.