Styrelsemötesprotokoll, 2020-11-21

Datum och tid: 2020-11-21 18:00-19:30 Plats: Online § 1 Mötets öppnande. Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2 Närvarande på mötet: Saso T, Tale T, Jovan D, Kirche G, Gjorgji H, Zoran B, Maja D, Svetlana T, Nada T, Levko M, § 3 Fastställande av dagordning. […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-10-03

Datum och tid: 2020-10-03 16:00-18:00 Plats: Järfälla § 1 Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2 Närvarande på mötet: Tale T, Saso T, Kjirche G, Maja D, Todor P frånvarande Gjorgji H § 3 Ändringar och tillägg till dagordningen: Förslaget till dagordning godkändes § 4 […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-06-23

Datum och tid: 2020-06-23 19:30 – 20:30Plats: Online § 1 Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat §2 Närvarande på mötet: Saso Tircevski, Tale Trpkoski, Kirche Gjeorgjievski, Todor Petrovski, Maja Mijac Dodevska i Gjergi Hristovski. § 3 Den föreslagna Dagordningen godkändes. § 4 Tillkommande post: Makedoniska […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-06-10

Datum och tid: 2020-06-10 19:30 – 20:30Plats: Online § 1 Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat §2 Närvarande på mötet: Saso Tircevski, Tale Trpkoski, Kirche Gjeorgjievski, Todor Petrovski, Maja Mijac Dodevska i Gjergi Hristovski Frånvarande Jovan Dukovski. Jovan Dukovski har inkommit med en skriftlig begäran […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-05-20

Datum och tid: 2020-05-20 19:30 – 20:30Plats: Online § 1 Inledning Ordförande Saso Tircevski hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat §2 Närvarande på mötet: Saso Tircevski, Tale Trpkoski, Kirche Gjeorgjievski, Todor Petrovski, Maja Mijac Dodevska i Gjergi Hristovski Frånvarande Jovan Dukovski § 3 Den föreslagna Dagordningen godkändes. § 4 […]

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Verksamhets berättelse för verksamhetsåret 2019 Verksamhetsåret började med Farbror frost mötet med de yngsta medlemmar. Vid det tillfället delades ut över 50 specialpaket, en donation från vår permanenta sponsor, företaget Pancevski. Denna sammankomst organiseras gemensamt med Kyrkorådet, med över 100 besökande medlemmar och vänner. Styrelse: Styrelsen, som inte var i […]

Årsmötesprotokoll 2020

§ 1 Mötets öppnande Ordföranden Tale Trpkoski hälsade alla välkomna och öppnade mötet. §2 Mötets behöriga utlysning: §3 Val av mötesordförande och sekreterare: Mötets ordförande Zoran Banovski Mötets sekreterare Tale Trpkoski Protokollsjusterare:Toni Petrovski och Maja Mijac §4 Fastställande av dagordning: I § Övrig tilläggas val av Hedersmedlem, Web-sidan ska förnyas, […]

Dagordning 2020

Kallelse till Årsmöte När: Lördag 01-02-2020 12:00-15:00 Var: Vasavägen 25 (Mariakyrkan) OBS: Ingången till lokalen är från högersidan av byggnaden, vid parkeringen. Mötets Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare 3. Godkännande av dagordningen 4. Framläggande av årsredovisning 5. Ekonomisk redovisning 6. Revisionsberättelse 7. Diskussion […]

Styrelsemötesprotokoll, 2020-02-22

Datum och tid: 2020-02-22 16:30 -18: 30Lokal: Vasavägen 25 Jakobsberg (Mariakyrkan)§1Närvarande vid mötet: Saso Tircevski, Todor Petrovski, Gjirce Gjeorgjievski, Gjorgi Hristovski, Maja Mijac, Jove Dukovski, Zoran Banovski, Risto Jordanov, Vivi Johansson, Levko Mitanoski, Nada Trpkoska Tleskoski, Svetlana Tashkov§2.Öppnande av mötet    • President Sasho Tircevski öppnade mötet med en hälsning till alla […]