Dagordning 2020

Kallelse till Årsmöte

När: Lördag 01-02-2020 12:00-15:00

Var: Vasavägen 25 (Mariakyrkan)

OBS: Ingången till lokalen är från högersidan av byggnaden, vid parkeringen.

Mötets Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare

3. Godkännande av dagordningen

4. Framläggande av årsredovisning

5. Ekonomisk redovisning

6. Revisionsberättelse

7. Diskussion efter års och ekonomiredovisningen

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

9. Val av styrelsens medlemmar (ordförande, sekreterare, kassör och eventuella ledamöter)

10. Val av revisor samt revisorssuppleant

11. Val av delegater till Makedonska riksförbundets stämma

12. Fastställande av medlemsavgifter

13 Val och komplettering av styrelsens medlemmar till IOMPC i Stockholm

14. Övriga frågor

15. Föreningsstämmans avslutande

Varmt Välkomna! Vi bjuder på kaffe!

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *