Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Verksamhets berättelse för verksamhetsåret 2019

Verksamhetsåret började med Farbror frost mötet med de yngsta medlemmar. Vid det tillfället delades ut över 50 specialpaket, en donation från vår permanenta sponsor, företaget Pancevski. Denna sammankomst organiseras gemensamt med Kyrkorådet, med över 100 besökande medlemmar och vänner.

Styrelse: Styrelsen, som inte var i full sammansättning, under året hade fem (5) möten där ledamöternas aktuella frågor diskuterades. Ordföranden, Tale Trpkoski deltog på årsmötet för Makedoniska Riksförbundet i Sverige, som hölls i år i Helsingborg.

Ekonomi: Detta år är också ett av de senaste många år när föreningen lämnas till självfinansiering. Bristen på ett tillräckligt antal medlemmar och bristen på fria aktiviteter ger oss inte rätten att söka bidrag från kommunen. Vid detta tillfälle, med sikte på en tillökning av medlemskapet, öppnade vi betalningsalternativet SWISH, men även det hjälpte inte mycket, antalet medlemmar är oförändrat 21 familjer eller uttryckt i antalet medlemmar, cirka 55.

Den magra ekonomin har fått oss att stänga vår webbplats, hemsida, föreningens ansikte och vår stora stolthet.

Antalet vänner på vår Facebook profil blir allt större och större. Idag är antalet runt 630. Under en kontroll fick vi reda på att av dessa 630 är nästan 200 från Stockholmsregionen, en siffra som säger mycket och ger stora förhoppningar.

Verksamhets grupper: Verksamhetsgruppernas arbete bör vara den största och huvuddelen av denna rapport, men som vi nämnde innan, bristen på ett tillräckligt antal medlemmar omöjliggjorde bildandet av verksamhetsgrupper, så som folkdansgrupp, sportsektion eller någon annan sektion inom kulturområdet, där både de unga och vi äldre skulle tillgodose våra behov.

EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR ARBETSÅRET 2019

Intäkter: Kontots saldo den 01-01-2019 4992,42
Medlemskapsavgift 2950,00
Återbetalning av medlemsavgift från MRF 140.00
Okänd borgenär 2 599,00
Intäktsbelopp 10 681,42
Intäktsbelopp 10 681,42
Kostnader:
Plusgiro och Swish 1 479,50
Medlemsavgift för MRF 280,00
Summa Utgifter 1 759,5
Kontots saldo den 31-12-2019 8922,08
Kontoändringar i januari 2020
Intäkter: medlemsavgift etc. 850,00
Utgifter: jultomten 1.920,00
Plusgiro taxa 1100,000
SWICH 500,00
RÄKENSKAPETS KONTO 6 259,92 kr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *