Друштвото Даме Груев слави 40 години постоење

Почитувани, Македонското здружение Даме Груев од Стокхолм, гордо и достоинствено слави 40 години постоење. Toa не е само бројка, туку е една временска рамка во која се случиле многу нешта, временска рамка низ која поминале многу генерации, оставајќи дел од својот живот и биле сведоци на растот и развојот на […]

Активности на друштвото за 2023 година

Почитувани членови, На нашиот последен состанок кој се одржа на 3. Март 2023 год, меѓу останатото ја усвоивме и предложената работна програма за оваа 2023 година и истата изгледа вака: Состаноци на Управниот Одбор: – Еден состанок секоја прва среда во месецот Учиме Македонски: – Продолжување на наставата започната во […]

Записник, 2020-11-21

Датум и време: 2020-11-21 18:00 -19:30 Место: Online §1 Отворање на состанокот: Претседателот Сашо Т ги поздрави сите присутни и го прогласи состанокот отворен. §2. Присутни на состанокот: Сашо Т, Тале Т, Ѓорѓи Х, Ќирче Ѓ, Маја Д, Зоран Б, Јован Д, Левко М, Нада Т, Светлана Т §3. Усвојување […]

Записник, 2020-10-03

Датум и време: 2020-10-03 16:00 -18:00 Место: Järfälla §1 Отворање на состанокот: Претседателот Сашо Т ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот. §2 Присутни на состанокот: Тале Т. , Сашо Т, Ќирче Ѓ, Маја Д, Тодор П. Отсутни Ѓорѓи Х. §3. Промени и надополнувања на дневниот ред: Дневниот ред […]

Записник, 2020-06-23

Датум и време: 2020-06-23 19:30 -20:30Место: Onlline §1 Присутни на состанокот Сашо Тирчевски, Тале Трпкоски, Кирче Ѓеоргиевски, Сашо Христовски, Маја Мијач Додевска и Тодор Петровски. §2. Отворање на состанокот Претседателот Сашо Тирчевски го отвори состанокот со поздрав до сите присутни. §3. Усвојување и дополнување на дневниот ред. Дневниот ред е […]

Записник, 2020-06-10

Датум и време: 2020-06-10 19:30Место: Online §1 Отворање на состанокот: Претседателот Сaшо Тирчевски ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот. §2 Присутни на состанокот: Сашо Тирчевски, Тале Трпкоски, Ќирче Ѓеорѓиевски, Ѓорѓи Христовски, Тодор Петровски и Маја Мијач Додевска. Отсутен, Јован Дуковски. Јован Дуковски, со писмено барање, побара да се […]

Записник, 2020-05-20

Датум и време: 2020-05-20 19:30 -20:30Место: Onlline §1 Отворање на состанокот: Претседателот Сaшо Тирчевски ги поздрави сите присутни и го отвори состанокот. §2 Присутни на состанокот: Сашо Тирчевски, Тале Трпкоски, Ќирче Ѓеорѓиевски, Ѓорѓи Христовски, Тодор Петровски и Маја Мијач Додевска. Отсутен, Јован Дуковски. §3 Усвојување и дополнување на дневниот ред: […]

Записник, 2020-05-01

Датум и Време: 2020-05-01, 12:00-13:30Место: Online Присутни на состанокот: Сашо Тирчевски, Тале Трпкоски, Ѓорѓи Христовски, Тодор Петровски, Маја Мијач и Ќирче Ѓеорѓиевски . §1 Отворање на состанокот Претседателот Сашо Тирчевски го отвори состанокот со поздрав до сите присутни. §2 Избор на записничар Одлучено е записниците да ги води секретарот на […]

Записник од Годишно Собрание 2020

§ 1 Отворање на собранието Претседателот Тале Трпкоски ги поздрави присутните и го отвори собранието. §2 Избор на работно претседателство: За претседател на собранието е избран: Зоран Бановски За потпретседател е избран: Јован Дуковски За записничар на собранието е избран : Тале Трпкоски За заверувачи се избрани: Тони Петровски и […]

Извештај За Работата На Здружението Во Работната 2019 Година

Работната година започна со средбата на Дедо Мраз со најмладите. За таа прилика беа поделени преку 50 пригодни пакетчиња, донација од нашиот постојан спонзор, компанијата Панчевски. Овој собир е во заедничка организација со Иницијативниот црковен одбор и на истиот беа присутни преку 100 членови и пријатели. Управен Одбор: Управниот одбор, […]