Покана за Годишно Собрание 2024

Управниот одбор на македонското здружение Даме Груев Стокхолм ве поканува на своето редовно не изборно годишно собрание. Кога: Сабота 24 февруари 2024 год. Време: 11:00-15:00 часот Место: Midsommargården, Telefon plan 3 Hägersten ДНЕВЕН РЕД Отворање на собранието. Предлог за работно претседателство: претседател, записничар и двајца заверувачи на записникот Дополнување и […]

Покана за Годишно Собрание 2023

Управниот одбор на македонското здружение Даме Груев Стокхолм ве поканува на своето редовно не изборно годишно собрание. Кога: Сабота 04 февруари 2023 год. Време: 13:00-16:00 часот Место: Midsommargården, Telefon plan 3 Hägersten ДНЕВЕН РЕД Отворање на собранието. Предлог за работно претседателство: претседател, записничар и двајца заверувачи на записникот Дополнување и […]

Записник од Годишно Собрание 2022

§ 1 Отворање на собранието Претседателот Сашо Тирчевски ги поздрави сите присутни и го прогласи собранието за отворено. §2 Избор на работно претседателство: За претседател на собранието е избран Тале Трпкоски За записничар на собранието е избран Левко Митаноски За заверувачи се избрани: Ѓорѓи Христовски и Маја Додевска §3 Дополнување […]

Записник од Годишно Собрание 2020

§ 1 Отворање на собранието Претседателот Тале Трпкоски ги поздрави присутните и го отвори собранието. §2 Избор на работно претседателство: За претседател на собранието е избран: Зоран Бановски За потпретседател е избран: Јован Дуковски За записничар на собранието е избран : Тале Трпкоски За заверувачи се избрани: Тони Петровски и […]

Извештај За Работата На Здружението Во Работната 2019 Година

Работната година започна со средбата на Дедо Мраз со најмладите. За таа прилика беа поделени преку 50 пригодни пакетчиња, донација од нашиот постојан спонзор, компанијата Панчевски. Овој собир е во заедничка организација со Иницијативниот црковен одбор и на истиот беа присутни преку 100 членови и пријатели. Управен Одбор: Управниот одбор, […]

Агенда 2020

ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ Управниот Одбор на Македонското здружение Даме Груев Стокхолм ве поканува на своето редовно годишно изборно собрание што ќe сe одржи во Сабота 01 февруари 2020 год 12:00-15:00 ч Место: Vasavägen 25 Jakobsberg (Mariakyrka, влез од десната страна на зградата од кај паркиралиштето) ДНЕВЕН РЕД 1. […]