Записник од Годишно Собрание 2020

§ 1

Отворање на собранието

Претседателот Тале Трпкоски ги поздрави присутните и го отвори собранието.

§2

Избор на работно претседателство:

За претседател на собранието е избран: Зоран Бановски

За потпретседател е избран: Јован Дуковски

За записничар на собранието е избран : Тале Трпкоски

За заверувачи се избрани: Тони Петровски и Маја Мијач

§3

Дополнување и усвојување на дневниот ред:

Дневниот ред се дополни со тоа што во точката разно ќе изгласаме почесен член

§4

Поднесување на извештај за работата на здружението:

Претседателот Тале Трпкоски го престави извештајот за работата на здружението за 2020 год.

§5

Економски извештај:

Благајникот Левко Митановски го прикажа финансиското работење на здружението во 2020 год

§6

Извештај на ревизионата комисија:

Ревизорот Боре Митревски даде извештај за работата на здружението во 2020 год

§7

Дискусии по поднесените извештаи:

Се спомена покачување на членарина, но ова ќе се зборува во посебна точка

Потреба од забави

§8

Разрешување на досегашниот Управен Одбор:

Собранието едногласно го разреши досегашниот Управен Одбор и го ослободи од сите негови одговорности.

§9

Избор на нов Управен Одбор:

За претседател е избран Сашо Тирчевски

За секретар е избран Тале Трпкоски

За благајник е избран Кирче Ѓеоргиевски

За одговорни на секции се избрани: Ѓорги Христовски, Тодор Петровски и Маја Мијач

§10

Избор на ревизиона комисија:

За ревизори на здружението се избрани: Боре Митревски и Левка Митаноски

§11 Избор на делегати за годишното собрание на Македонскиот Сојуз:

За делегати се избрани: Сашо Тирчесвки иЃорги Христовски

За делегати на Женскиот актив се избрани Маја Мијач

§ 12

Одредување на годишна членарина за 2020 год

Се одлучи членарината за 2020 год да биде не променета и таа е

Семејна 150кр

Пензионери 100кр

§13

Избор и дополнување на ИОМПЦ

Составот на Црковниот одбор е од:

Нада Трпкоска, Зоран Бановски, Јове Дуковски, Светлана Ташков, Марија Симоновски, Ристо Јорданов.

§14

Разно:

На предлог на Тале Трпкоски собранието едногласно го прогласи Анте Панчевски за ПОЧЕСЕН ЧЛЕН на здружението.

§15

Затворање на собранието.

Претседателот на собранието им се заблагодари на сите присутни и го прогласи собранието за затворено.

Записничар

Тале Трпоски

Заверувачи:

Тони Петровски Маја Мијач

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *