Агенда 2020

ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ

Управниот Одбор на Македонското здружение Даме Груев Стокхолм ве поканува на своето редовно годишно изборно собрание што ќe сe одржи во

Сабота 01 февруари 2020 год 12:00-15:00 ч

Место: Vasavägen 25 Jakobsberg (Mariakyrka, влез од десната страна на зградата од кај паркиралиштето)

ДНЕВЕН РЕД

1. Отворање на собранието.

2. Избор на работно претседателство, претседател, записничар и два заверувачи на записникот.

3. Дополнување и усвојување на дневниот ред.

4. Поднесување на извештај за работната година

5. Економски извештај

6. Извештај на ревизионата комисија.

7. Дискусии по поднесените извештаи.

8. Разрешување на досегашниот Управен Одбор.

9. Избор на нов Управен Одбор (претседател, секретар, благајник и евентуални водачи на секции).

10. Избор на ревизиона комисија и нивни заменици.

11.Избор на делегати за годишното собрание на Македонскиот Сојуз

12. Одредување на годишната членарина за 2020 година

13. Избор и дополнување со нови членови на И О за формирање на Македонска Православна Црква во Стокхолм.

14. Разно

15. Затворање на собранието.

ДОБРЕДОЈДОВТЕ!

(кафе за сите присутни)

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *