Управен Одбор


Сашо Тирчевски


Претседател

[email protected]


Тале Трпкоски


Секретар

[email protected]


Кирче Ѓорѓиевски


Благајник

[email protected]

Одговорни за секции


Маја Додевска Мијач


Култура

[email protected]


Тодор Петровски


Спорт

[email protected]


Ѓорги Христовски


Техничка поддршка

[email protected]